Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Trong các công trình xây dựng hiện nay luôn đi kèm với các loại giấy tờ, đặc biệt là giấy phép xây dựng để có thể yên tâm trong quá trình xây dựng. Nhưng có một số trường hợp hiện nay được miễn giấy phép xây dựng do tính đặc thù. Những trường hợp trên được nhà nước quy định và cho phép. Vậy đó là bao gồm những trường hợp nào? Hãy cùng Xây Dựng Số xem những trường hợp miễn giấy phép xây dựng bên dưới nhé.

Giấy phép xây dựng
Một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Căn cứ vào khoản 2 điều 89 luật xây dựng 2104, trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm

  • Các công trình bí mật của nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp, công trình của đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Trong đó các công trình bí mật nhà nước bao gồm: công tình phải đảm bảo yêu cầu bí mật trong các hoạt động thuộc đa lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, công nghệ,.. các công trình phải theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Những công trình bí mật của nhà nước được miễn giấy phép xây dựng
Những công trình bí mật của nhà nước được miễn giấy phép xây dựng

Các công trình xây dựng khẩn cấp bao gồm những trường hợp như: công trình triển khai cấp bách để xây dựng bảo vệ chủ quyền của quốc gia, công trình xây dựng cấp bách để tránh những hậu quả về thiên tai, ảnh hưởng bởi các công trình lân cận, ….

  • Công trình xây dựng tạm phục vụ công trình chính:

Các công trình xây dựng tạm này khi xây dựng phụ vụ cho công tình chính, khi các công trình chính được đưa vào vào sử dụng phải tự dở bỏ, trừ một vài trường hợp có quy mô lớn như công trình, khu dân cư phù hợp với quy hoạch được duyệt.

  • Nhà ở có có quy mô dưới 7 tầng:

Với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng có quy mô dưới 7 tầng phải nằm trong trường hợp nhà ở thuộc khu phát triển đô thị , tổng sàn dưới 500m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Nằm trong tất cả các yếu tố trên thì được miễn giấy phép xây dựng.

  • Công trình sữa chữa, cải tạo:

Bạn bắt đầu có những ý định thay đổi hay sửa chữa những kiến trúc bên ngoài nhà để phòng tránh những thiên tai hay muốn thay đổi kiến trúc bên ngoài nhà để đẹp hơn thì không cần phải xin giấy phép.Với đặc thù chỉ sửa chữa, cải tạo các công trình kiến trúc bên ngoài không ảnh hưởng hay tiếp giáp đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Các công trình sửa chữa không tiếp giáp với đường đô thị được miễn giấy phép xây dựng

  • Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác được miễn giấy phép xây dựng như: công trình đầu tư dự án được thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp phép đầu tư. Công tình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, các công trình thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp,các công tình cải tạo, lắp đặt, sửa chửa bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu, ….

Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng đã cho bạn những kiến thức rất hữu dụng. Những trường hợp trên đã giúp ích cho bạn trong những dự định  trong việc xây dựng công trình trong tương lai. Hãy tích lũy và trao dồi kiến thức trước khi bắt đầu để hiểu rõ hơn về xây dựng.

Add Comment